.:مراسم اربعين حسيني(ع) در مدرسه:.
 

  

     

آدرس : میدان تجریش – خیابان شهید دربندی(مقصودبیک) – کوچه شهید تهرانی – پلاک 5تلفن : 22710468-22730958-22730959دورنگار : 22730958خط پيامک : 30004363227054