• مرحله ي دوم آزمون ورودي پايه هفتم روز يكشنبه 17 خرداد 1394 از ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار می شود.
 • جهت پیش ثبت نام ، به منوی ثبت نام مراجعه فرمایید.
 • جشن تکلیف پایه هشتم
  جشن تکلیف پایه هشتم
  جشن تکلیف پایه هشتم
  جشن تکلیف پایه هشتم
  حضور دانش آموزان پایه ششم در مدرسه
  حضور دانش آموزان پایه ششم در مدرسه
  اردوگاه شهید باهنر/پایه هشتم
  اردوگاه شهید باهنر/پایه هشتم
  حسن ختام با زیارت امامزاده صالح (ع)
  حسن ختام با زیارت امامزاده صالح (ع)

  گروه ها :


   

  دروس :


        


   

     

  آدرس : میدان تجریش – خیابان شهید دربندی(مقصودبیک) – کوچه شهید تهرانی – پلاک 5
  تلفن : 22710468-22730958-22730959
  دورنگار : 22730958
  خط پيامک : 30004363227054