تماس با ما

ابزار وبلاگ | آی پک 4
آپلود عکس | یاس تم

ابزار تماس با ما

پیش دبستانی و دبستان

خیابان شریعتی خیابان شهید موسیوند خیابان شهید برادران سلیمانی کوچه شهید جواد ساده پلاک 6

تلفن  22209320 دورنگار  22200721

تلفن پیش دبستانی 2220654

شماره پیامک اختصاصی 30004363222003

متوسطه دوره اوّل

میدا ن تجریش خ شهید دربندی(مقصود بیک) خ شهید تهرانی پ5

تلفن  22730958-9-22710468-22705448

دورنگار  22730958

شماره پیامک اختصاصی 30004363227054

متوسطه دوره دوم

میدان تجریش خ شهید دربندی(مقصود بیک) پ 45

تلفن  22748900

دورنگار  22748900

شماره پیامک اختصاصی 30004363718667

مجتمع آموزشی پیام بم

آدرس  بلوار باهنر -خیابان گلفام  مجتمع پیام هدایت

تلفن 03442514957

دورنگار 03442514956

شماره پیامک اختصاصی 30008221626262

چاپ این صفحه